Mantry początkowe i kończące praktykę

W Jodze Kundalini każdą praktykę zawsze rozpoczyna się dwoma
Adi Mantrami początkowymi, które śpiewane są po trzy razy każda.

Pierwsza z nich to „Ong Namo Guru Dev Namo”.
Znaczenie tej mantry:
Ong – jest Nieskończoną energią tworzenia.
Namo – oznacza, pokorę, kłaniać się przed czymś, jest to rodzaj kłaniania, który obdarza godnością poprzez wyższą świadomość i dyscyplinę.
Guru – oznacza nauczyciela lub mądrość. Jest ucieleśnieniem Nieskończonego. Oznacza źródło wiedzy, która przekształca i podnosi świadomą przytomność.
Dev – oznacza Boski należący do sfery Boga.
Namo – potwierdza szacunek.
Adi Mantra łączy naszą skończoną osobowość z naszą Nieskończoną Świadomością, która prowadzi energię Kundalini. Podczas dostrajania się tą Adi Mantrą łączymy się z naszym wewnętrznym nauczycielem, wtedy wykonywane ćwiczenia i medytacje są prowadzone właśnie przez naszą wyższą świadomość. Daje nam to większą wrażliwość na sygnały płynące z naszego ciała, intuicji i umysłu.

Druga Mantra Brzmi:
„Aad Guray Nameh, Jugaad Guray Nameh, Sat Guray Nameh, Siri Guru Dayv-ay Nameh”.
Znaczenie tej mantry:
„ Skłaniam się pierwotnej mądrości, Skłaniam się mądrości prawdziwej przez wieki, Skłaniam się prawdziwej mądrości, Skłaniam się wielkiej niedostrzegalnej mądrości”
Jest to mantra ochronna. Otwiera nas na przewodnictwo i ochronę.

Praktykę kończymy mantrą: „ Sat Naam” , którą również śpiewamy trzy razy.
Znaczenie tej mantry:
Sat – oznacza prawdę, rzeczywistość naszego istnienia.
Naam – oznacza tożsamość.
Prawda jest naszą tożsamością.